گزیده اسناد درباره نهضت میرزا کوچک خان جنگلی


عوامل استبداد و استعمار طی یک قرن گذشته تلاش نمودند انواع اتهامات واهی را به میرزا کوچک خان و نهضت مردمی اش در نهضت جنگل نسبت دهند از واژه «متجاسرین» ، «جدایی‌طلب» گرفته تا گرایش های «کمونیستی» تاکنون علیه او مطرح شده است . 

در واقع  روایت زندگی و مبارزات حق طلبانه کوچک خان با نوعی تحریف تاریخی روبرو است. این تحریف تاریخی  چه توسط کمونیست‌ها یا سلطنت‌طلبان و غربی ها ، آگاهانه و در میان برخی اهل تاریخی به دلیل ساده‌اندیشی و سطحی‌نگری،مطرح شده و می شود. 

اما منابع، مأخذ، نامه‌ها بر جای مانده از کوچک خان و تحلیل‌های مورخان صالح و صادق براساس این اسناد می تواند هر کدام  در حدی غبارها را کناربزند  و بخشی از حقایق زندگی و مبارزات میرزا و نهضت جنگل را روشن نماید. 

ضرورت بررسی، تحلیل، تبیین شخصیت میرزاو نهضت جنگل آنگونه که واقعیت داشته است  همراه با «آسیب‌شناسی «نهضت و نقد و بررسی جریان چپ و افشای نفوذی‌ها در جریان نهضت  بر کسی پوشیده نیست . اینها همه به عنوان «عبرت های تاریخی » در روند مبارزات مردم ایران  در پشگاه ملت ایران قرار دارد. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
گزیده اسناد درباره نهضت میرزا کوچک خان جنگلی
نمونه ای از تلگراف میرزا کوچک خان زمانی که تصور کرده بود می تواند با حکومت شوروی اتحادی در جهت تامین آزادی و استقلال مردم ایران تشکیل دهد

سندی که حکایت از تشکیل جمهوری برای ایران دارد نه جمهوری گیلان که مخالفان کوچک خان او را به تجزیه طلبی متهم می کردند

نمونه ای از تبلیغات بلشویکها برای بهره برداری از نهضت جنگل

نمونه مهر و امضای میرزا کوچک خان