نقش آمریکا در نخست‌وزیر شدن حسنعلی منصور


سند شماره ۱

تاریخ سند: ۲۹ مهر ۱۳۴۲

«طبق اطلاع واصله آقای حسنعلی منصور گفته است موضوع نخست‌وزیری من تمام شده است و این مسأله را با آمریکایی‌ها هم حل کرده‌اند. اطلاع رسیده دیگر درباره فعالیت‌های اخیر آقای منصور حاکی است که نامبرده روزی که برای انتخاب صندلی خود به مجلس شورای ملی رفته بود در حضور چند نفر از نمایندگان مجلس و اعضاء بازرسی مجلس گفته است: صندلی من و اعضاء فراکسیون ما را سمت چپ مجلس قرار دهید، ما با دولت مخالفت خواهیم کرد.»

 

سند شماره ۲

تاریخ سند: ۱۳ بهمن ۱۳۴۲

«سناتور سیدجلال‌الدین تهرانی به یکی از دوستانش که روز جمعه گذشته (۴۲/۱۱/۱۱) به ملاقاتش رفته بود اظهار داشته: دخالت خارجی‌ها چقدر در امور کشور ما علنی شده. وزیرمختار سفارت امریکا که از مستأجرین حسنعلی منصور دبیرکل حزب ایران نوین است و با او سر و سری دارد علناً گفته است که من منصور را به نخست‌وزیری خواهم رساند، همان‌طوری که دکتر علی امینی را نخست‌وزیر کردم.»

 

سند شماره ۳

تاریخ سند: ۹ فروردین ۱۳۴۳

«بعضی از مطلعین به امور سیاسی اظهار می‌دارند چون آقای حسنعلی منصور بر اثر فشار دیپلماسی آمریکا به نخست‌وزیری منصوب گردیده و اعلیحضرت همایون شاهنشاه نسبت به ایشان خوش‌بین نیستند، لذا بر اثر توصیه معظم‌له احزاب مردم و ملیون فعالیت‌های سیاسی خود را تجدید نموده تا در مقابل دولت و حزب ایران‌ نوین بتوانند اقداماتی نموده و در صورت لزوم کارشکنی‌هایی بنمایند.»


نقش آمریکا در نخست‌وزیر شدن حسنعلی منصور