انعکاس خبر فرار بنی صدر در روزنامه های اطلاعات و کیهان


انکاس خبر فرار ابوالحسن بنی صدرنخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران در روزنامه های اطلاعات و کیهان بعد از ظهر روز هفتم مرداد ماه 1360

بنی صدر ساعت ده شب سه شنبه  ششم مرداد  1360 با تغییر چهره به همراه مسعود رجوی سرکرده سازمان تروریستی مجاهدین خلق با همکاری عناصر نفوذی داخلی با یک فروند هواپیمای 707 به خلبانی سرهنگ معزی همان خلبانی که شاه را به مصر و مراکش برد، از ایران فرار کرد. 

این هم از عبرت های تاریخ ایران است که فردی در انتخابات با رای 11 میلیون در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرد . اما از آن جا که «ظرفیت»، «توان» و «قدرت معنوی» لازم را ندارد نمی تواند  در چارچوب قانون گرایی، قانون پذیری و اجرای قانون عمل کند. بلکه چون طاغیان علیه انقلاب مردمی طغیان می کند  و راهی دیگر می رود . اگرچه موضع‌گیری‌ها و عملکرد بنی صدر در جایگاه ریاست جمهوری (بهمن 58 – 30 خرداد 1360) باید در جای خود بررسی دقیق شود اما اجمالا می توان گفت  دسته‌ای اطرافیان وی را جریان‌های چپ مائوئیست، حزب رنجبران و دسته دیگر راست ناسیونالیست جبهه ملی و گروه دیگری ترویستهای سازمان مجاهدین خلق او را احاطه کرده بودند. اما خود شیفتگی، خود بزرگ‌بینی، تحقیر مخالفان، خود محور، عدم درک و فهم و شمّ سیاسی، عدم اخلاق، معنویت، تربیت صحیح اسلامی کار را به آنجا رساند که مجبور به فرار از میهن خود شود. 


انعکاس خبر فرار بنی صدر در روزنامه های اطلاعات و کیهان روزنامه اطلاعات هفتم مرداد ماه 1360
روزنامه اطلاعات شماره 16488 چهارشنبه هفتم مرداد 1360 صفحه 4

روزنامه کیهان شماره 11345 چهارشنبه هفتم مرداد 1360

روزنامه کیهان شماره 11345 چهارشنبه هفتم مرداد 1360 صفحه 2