به مناسبت هفتم دی ماه 1357

انقلاب اسلامی در قزوین


متن سند اول به شرح ذیل است :

تاریخ سند: 6 دی 1357

[گزارش]

متن سند:

روز جاری کلیه بازار و مغازه های خیابانهای زنجان و قزوین باستنثای مغازه های ارزاق عمومی تعطیل می باشد.

ضمنا شب گذشته اعلامیه ای با امضاء چریک های گروه ضربت مسلمان ایران خطاب به اهالی زنجان در دیوار تعدادی از مساجد زنجان نصب و در شهر پخش گردید.

و ضمن آن به رژیم و حکومت و مأمورین گارد پلیس اهانت و از مردم دعوت شده است که روز پنجشنبه مورخه 7 /10 /57 از ساعت 0900 صبح در تمام نقاط شهر به مبارزه ادامه دهند.

بخصوص در مسیرهای خیابانهای اصلی و میادین بزرگ شهر تجمع و به تظاهرات خشن مبادرت ورزند.

مراتب به سازمان ذیربط اعلام میگردد و عین اعلامیه مذکور وسیله پیک ارسال میگردد.

ریاضی

متن سند دوم به شرح ذیل است :

[تلفنگرام]

تاریخ سند: 7 دی 1357

متن سند:

1ـ برابر اعلام سازمان قزوین بعداز ظهر روز 6 /10 /57 پس از ختم مجلس عزاداری در مسجد شاه قزوین عده ای در حدود چهار هزار نفر از مسجد خارج و با دادن شعارهای زننده در مسیر راه خود یک مغازه مشروبفروشی و یک دکان کفاشی و دو سینما را به آتش کشیده و سپس قصد حمله به نگهبان ژاندارمری و خلع سلاح وی را داشتند که با تیراندازی نگهبان ژاندارمری سه نفر کشته و یکنفر مجروح گردیده است.

سپس با حمل اجساد مقتولین به بیمارستان شهر عده ای تظاهرکنندگان به آنطرف سرازیر و چون بیم تظاهرات مجدد میرفت اجساد سه نفر مزبور توسط فرماندار نظامی به پادگان حمل و با مذاکرات فرماندار نظامی با روحانیون قرار شده که اجساد مزبور در قبرستان شهر به صاحبان آن تحویل و در آنجا بدون تظاهرات دفن گردد.

1 ضمنا روز جاری2 عده ای برای تشیع جنازه در سر راه خود یک جیپ ارتشی را به آتش کشیده و هر لحظه اجتماع رو به افزایش می رود و احتمال حمله به ادارات دولتی و سایر مؤسسات پیش بینی می شود.

2ـ روز جاری3 در ساعت 915 حدود ده نفر در چهارراه و باغهای زنجان اقدام به آتش زدن چند حلقه لاستیک نمودند و در ساعت 1000 در چهار راه امیرکبیر بمب دست سازی توسط سه نفر به خودرو پلیس پرتاب گردید که خسارتی ببار نیاورده افراد مذکور وسیله گارد شهربانی دستگیر و فعلاً از تجمع و خرابکاری جلوگیری شده است هر گونه اطلاع بعدی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

گوینده : کلانتری ریاضی گیرنده : قاسم پی ساعت : 1050

توضیحات سند:

1ـ امروز (6 /10 /57) شهر قزوین شاهد به شهادت رسیدن حداقل سه جوان بود.

گویا مردم در مسجدالنبی شهر به منظور اعتراض به خشونتها به ویژه بزرگداشت دکتر نجات اللهی گردهم آمدند.

هنگام خروج مأمورین به سوی مردم آتش گشودند که 16 نفر زخمی شدند.

(اخبار جنبش اسلامی، ش 10، 12 دی 1357) روزنامه اطلاعات نوشت : «ششم دی ماه هزاران نفر در خیابانها به تظاهرات پرداختند.

در جریان این تظاهرات چند مغازه در آتش سوخت و سه نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

» (ش 15752، ص 2) حسین محمودیان 21 ساله که «از چند ماه پیش همکاری خود را با روزنامه اطلاعات آغاز کرده بود روز چهارشنبه ششم دی ماه در حالی که همراه دو پسر عمویش دروبین عکاسی خود را در دست گرفته بود و قصد داشت از جریان وقایع و تظاهرات آن روز قزوین برای روزنامه اطلاعات عکس بگیرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

دو پسر عموی او نیز...

هدف گلوله ماموران فرمانداری نظامی قرار گرفتند و شهید شدند.

» (همان ش 15753، ص 5) 2 و 3ـ به استناد تاریخ سر سند منظور از روز جاری هفتم دی ماه است.


کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک - کتاب 22 صفحه و297 و 298
انقلاب اسلامی در قزوینسند اول - انقلاب اسلامی در قزوین
صفحه اول از سند دوم - انقلاب اسلامی در قزوین

صفحه دوم از سند دوم - انقلاب اسلامی در قزوین