یک مراسم با حضور بانوان بی‌‌حجاب در سال ۱۳۱۳


اشاره: رضاشاه در مسافرت خود به ترکیه از مراکز علمی و صنعتی این کشور دیدن کرد. اما آنچه بیشتر مورد توجه رضاشاه قرار گرفت، ظاهر وضع آراسته و مدرن زندگی اجتماعی مردم بود. همه چیز زیبا به نظر می‌رسید و حضور زنان بی‌حجاب در چشم او بسیار پسندیده آمد. رضاشاه باور نداشت که ترکیه تا این اندازه دچار تحول و دگرگونی به سبک اروپا شده باشد، تا حدی که خطاب به سفیرکبیر ایران مستشارالدوله صادق می‌گوید:«هنوز عقب هستیم و فوراً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم خصوصاً زنان اقدام کنیم...». به همین علت بود که پس از بازگشت از ترکیه در اغلب اوقات ضمن بیان پیشرفت سریع این کشور، از رفع حجاب زن‌ها و آزادی آنها صحبت می‌کرد. تأثیر این مسافرت تا بدان حد است که روزنامه رستاخیز در مقاله‌ای به مناسبت سالروز کشف حجاب، «ابتدای ماجرای کشف حجاب را از سال ۱۳۱۳ شمسی می‌داند»، سالی که رضاشاه به دعوت آتاتورک به ترکیه رفت.

تصاویر زیر مربوط به یک مراسم رسمی در ۱۴ مهر ۱۳۱۳، یعنی حدوداً سه‌ ماه بعد از بازگشت رضاشاه از سفر ترکیه، می‌باشد. در این مراسم محمدعلی فروغی(نخست وزیر) به همراه تنی چند از رجال سیاسی و اُمرای نظامی نیز حضور دارند. همان‌طور که در این تصاویر مشاهده می‌شود، بانوان بدون حجاب در این مراسم شرکت کرده‌اند. گرچه به طور دقیق نمی‌توان گفت، اما شاید این اولین حضور بانوان بی‌حجاب در یک مراسم رسمی، بعد از بازگشت رضاشاه از سفر ترکیه باشد.


یک مراسم با حضور بانوان بی‌‌حجاب در سال ۱۳۱۳


روزنامه اطلاعات؛ ۱۵ مهرماه ۱۳۱۳