کابینه دوم دکتر مصدق


کابینه دوم دکتر مصدق
اسامی وزیران کابینهٔ دوم محمد مصدق

۱ صبار فرمانفرمائیان- محمدعلی ملکی وزارت بهداری

۲ سیف‌الله معظمی وزرات پست و تلگراف

۳ حسین نواب - حسین فاطمی وزارت امور خارجه

۴ داوود رجبی- جهانگیر حق‌شناس وزارت راه

۵ باقر کاظمی وزارت دارایی

۶ عبدالعلی لطفی وزارت دادگستری

۷ خلیل طالقانی وزارت کشاورزی

۸ محمد مصدق وزارت دفاع ملی

۹ غلامحسین صدیقی وزارت کشور

۱۰ ابراهیم عالمی وزارت کار

۱۱ مهدی آذر وزارت فرهنگ

۱۲ علی اکبر اخوی وزارت اقتصاد ملی

13- حسین علاء وزیر دربار

معاون پارلمانی نخست وزیر: محمدحسین علی‌آبادی، عزیزالله ملک‌اسمعیلی

نایب نخست وزیری: باقر کاظمی، غلامحسین صدیقی

وزیر مشاور: داوود رجبی