تدابیر شدید ساواک در مورد روحانیون و وعاظ مخالف برگزاری جشن‌های 2500 ساله

برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی؛ ۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۵۰


تاریخ سند: ۸ شهریور ۱۳۵۰

خیلی محرمانه

از: اداره کل سوم ۳۱۲

به: ریاست ساواک تهران ۲۰ ه ۱۲ و کلیه ساواک‌ها

درباره: روحانیون و وعاظ افراطی مذهبی و مخالف دولت

از هنگامی که موضوع برگزاری جشن‌های دوهزاروپانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران مطرح گردیده، روحانیون و وعاظ افراطی مذهبی و مخالف دولت صحبت‌هایی را در جهت مخالفت با برگزاری این جشن‌ها آغاز نمودند و هم‌زمان با نزدیک‌شدن برگزاری جشن مزبور اقدامات و فعالیت‌های آنان جنبه حادتری به خود گرفته، به طوری که پس از سخنرانی خمینی علیه این جشن* که از رادیو بغداد پخش گردید، برخی از متعصبین مذهبی درصدد تهیه سخنرانی خمینی به صورت اعلامیه و توزیع آن برآمده‌اند و عده‌ای از روحانیون و وعاظ افراطی و مخالف حکومت ایران نیز در ضمن صحبت‌های خود و گاهاً در بالای منابر مبادرت به اظهار مطالبی علیه جشن فوق‌الذکر نموده‌اند، که احتمال می‌رود این عده با نزدیک‌بودن جشن به تحریکات خود در بین طبقاتی که دارای اعتقادات شدید مذهبی هستند بافزایند و بدین ترتیب آنان را به دست‌زدن به اقدام علیه جشن دوهزاروپانصدمین سال بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران تحریک نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور خنثی‌نمودن تحریکات و اقدامات خلاف این عده، از طریق منابع و کلیه امکانات موجود نسبت به شناسایی آنان اقدام و آن عده که تشخیص داده می‌شود با دادن تذکر از اعمال خود متنبه می‌گردند احضار و تذکرات لازم داده شود و آنهایی که تذکرات معموله درباره آنان مفید و مؤثر نبوده و مورد سوءظن قوی هستند از پانزدهم شهریورماه جاری منازل آنان با اطلاع قبلی ستاد بازرسی و دستگیر گردند. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و نتیجه را به این اداره کل گزارش نمایند.

مدیرکل اداره سوم-مقدم

 

* سخنرانی امام خمینی(ره) در اول تیرماه ۱۳۵۰ در نجف


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تدابیر شدید ساواک در مورد روحانیون و وعاظ مخالف برگزاری جشن‌های 2500 ساله