تلگراف آیت الله گلپایگانی به شریف امامی پس از فاجعه 17 شهریور


3060 بازدید

تلگراف آیت الله گلپایگانی به شریف امامی پس از فاجعه 17 شهریور
تلگراف آیت الله گلپایگانی به شریف امامی پس از فاجعه 17 شهریور«...اخبار موحشی از کشتار و قتل‌عام مسلمانان از تهران می‌رسد. حقیر به جنابعالی اخطار می‌کند اینگونه روبروشدن با امواج احساسات مردم ناراضی موجب مصائب عظیم‌تر و خطرات بزرگتر برای مملکت است و شخص جنابعالی در برابر خدا و تاریخ و ملت ایران مسئول این حوادث هستید. با اینکه روز گذشته(16 شهریور) تظاهرات در نهایت آرامی برگزار شد و مردم خود مراقبت می‌کردند، اعلام حکومت نظامی و جوی خون راه انداختن هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. متوجه باشید بر سر دوراهی قرار دارید...»