کارنامه میرودود سیدیونسی کتاب شد


مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران
4614 بازدید
کتاب شناسی میرودود سید یونسی مشاهیر

کارنامه میرودود سیدیونسی کتاب شد

تازه‌ترین جلد از مجموعه کتاب‌های «مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران» به معرفی میرودود سید یونسی(1293 ـ 1359) یکی از کتابشناسان و نسخه‌شناسان معاصر اختصاص یافت.
 
این مجلد به اهتمام علی صادق‌زاده وایقان و مرکز کتاب‌پژوهی ایران از سوی انتشارات خانه کتاب در 48 صفحه در قطع پالتویی با قیمت 5هزار تومان به انتشار رسیده است.
 
نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل خانه‌کتاب در مقدمه این کتاب نوشته است: «کتابشناسی نخستین گام برای شناخت و معرفی آثار منتشرشده و مهم‌ترین رکن برای ورود به دانشگاه و علوم مختلف قلمداد می‌شود. امروزه به دلیل اینکه اطلاعات و کتاب‌های فراوانی نسبت به گذشته خلق می‌شود و شکل می‌گیرد، این علم توسعه و گسترش فراوانی یافته و اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
متاسفانه کتابشناسی کتابشناسان، چه در گذشته و چه در روزگار ما چندان حل توجه نبوده و نیستند و امروزه تنها علاقه قلبی این بزرگان است که موجب شده تا این علم استمرار یابد و آثاری در این زمینه خلق شود.»
 از تولد تا کتابشناسی، حیات کتابشناسانه، پس از کتابشناسی، آثار و پی‌نوشت بخش‌های مختلف این کتاب را شامل می‌شود.
در توضیح پشت جلد این کتاب آمده است: میرودود سید یونسی یکی از شیفتگان کتاب و مطالعه بود. عشق وافر ایشان به کتاب مانند عشق والدین به فرزندانش بود و به همین دلیل او سراسر عمرش را با کتاب و نسخه‌های خطی گذراند و جزو چهره‌های فاخر و ماندگار تاریخ فرهنگ و ادب ایران‌زمین، و نام این فرهنگ‌خواه در سینه‌های مردم عارف ماندگار است. این استاد هنرمند، مدرس نسخه‌شناسی، فهرست‌نگار نسخه‌های خطی، متخصص و متبحر در زمینه تصحیح متون بود و به خطوط کهن اسلامی و ایرانی اشراف کامل داشت. فهرست‌های نسخه‌های خطی کتابخانه ملی تبریز که در دهه 50 به اهتمام کم‌نظیر ایشان تدوین شده، از جمله دقیق‌ترین فهرست‌های خطی در ایران محسوب می‌گردد که نشانگر احاطه کامل وی به کتابشناسی و نسخه‌شناسی است.»


خبرکزاری کتاب