قابل «تعجب» هواداران مجاهدین خلق!


قابل «تعجب» هواداران مجاهدین خلق!
روزنامه کیهان - 17 مرداد 1360فرار مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر، با کمک سرهنگ بهزاد معزی(خلبان مخصوص شاه) به پاریس؛ 6 مرداد 1360

«کسی که سالها از «شکنجه» می‌نالید و فغان و غوغایش پس از انقلاب، آسمان را به ستوه آورده بود، اینک دست در دست هم‌پیمانِ «شکنجه گران» پیمانه می‌شکند و...»