فساد اخلاقی شاه به روایت اسناد آمریکایی


محمدقلی مجد ترجمه علی اکبر رنجبرکرمانی
3958 بازدید
محمدرضا شاه فساداخلاقی وابستگی بیگانگان

فساد اخلاقی شاه به روایت اسناد آمریکایی

پاییز 1322 در حالی که دوسال از روی کارآمدن محمدرضا شاه می‌گذشت، دفتر خدمات راهبردی آمریکا-سازمان اطلاعاتی وقت آمریکا که بعدا به سیا تبدیل شد- گزارشی با عنوان «زندگی شاه: یک زندگی‌نامه‌ی مختصر» تهیه کرد که در آن به ابعاد مختلف زندگی او اشاره شده بود. بخشی از این گزارش به زندگی خانوادگی او اختصاص داشت و در آن به روابط خارج از عرف محمدرضا پرداخته بود. این بخش از گزارش به نقل از کتاب«شهریور 1320، اسناد حمله متفقین به ایران» به شرح زیر است:

«ظاهرا او از این بُعد نسبتا فعال است. شایع است که او در اروپا دختر جوانی از سلسله قاجار را ملاقات کرد و به او سخت علاقمند شد، به طوری که حکمت، وزیر فرهنگ، یک ویزای دانشجویی برای آن دختر فراهم کرد تا او بتواند به ایران بیاید. وقتی موضوع به گوش رضا شاه رسید کار را متوقف کرد و حکمت را عزل نمود. معشوقه‌های شاه ظاهرا از این قرارند: منشور ، که برایش یک فرزند آورده؛ فیروزه، برادرزاده [یا خواهرزاده؟] ساعد، وزیر امور خارجه که اکنون با یک تاجر تهرانی ازدواج کرده است. بهادر، که اکنون زن یک پزشک تهرانی شده است. یک خانم بلوند سوییسی که همراه باشوهرش در تهران بود و در حال حاضر یکی از ندیمه‌های ملکه فوزیه است که شوهر هم دارد. شایع است که غالبا در کاخ او مجالس عیاشی برگزار می‌شود. با این حال او درکارهای شیطانی هرگز به پای برادرش علیرضا نمی‌رسد که شخصیت بسیار بدنامی است. علاقه صمیمانه شاه به کشورش، و به امور مردمی، به شدت در تضاد با زندگی خصوصی نسبتا سبکسرانه اوست... علاء، وزیر دربار، از محترمین افراد ایران است و مسلما تاثیر مثبتی بر شاه جوان دارد. به نظر می‌رسد که علاء صمیمانه به شاه احترام می‌گذارد، اما احتمالا شأن و وقارش اجازه نمی‌دهد که به شاه توصیه کند زندگی خصوصی‌اش را تغییر دهد یا محتاطانه‌تر عمل کند.»

نشانی اصل سند معرفی شده در کتاب:

Services,Report NO.G-1031,December16,1943


کتاب«شهریور 1320،اسناد حمله متفقین به ایران»نوشته دکتر محمدقلی مجد ترجمه علی اکبر رنجبر کرمانی