جلسه سخنرانی


1588 بازدید

جلسه سخنرانی
موضوع : جلسه مذهبى متشکل در مسجد هدایت

شماره : 13826/20 ه 12 تاریخ 7/9/50

جلسه مذکور بعدازظهر روز 28/8/50 در مسجد هدایت تشکیل شد پس از نماز ظهر در ساعت 1215 سیدمحمود طالقانى به طور ایستاده آغاز سخن نمود و ضمن صحبت درباره صفات مؤمنین گفت مؤمنین هیچ‏وقت به دیگرى حسادت نمى‏کنند و شخص مؤمن متحرک است و حالت سکون ندارد و بازدارنده نیست یکى از علل عقب‏ماندگى مسلمین وجود حس بدبینى و حسادت به یکدیگر و جنگ اشباح با یکدیگر است که یکدیگر را قبول ندارند و آن گاه اشاره به نزاع دسته‏هاى عزادار در زمان قدیم نمود و گفت وقتى ملتى این طور بود باید دست رذل‏ترین مردم آواره روى زمین یعنى یهودیها شلاق بخورد و چون خود مسلمانان در فکر انهدام یکدیگرند بنابراین وضعشان بهتر از این نخواهد بود سخنرانى طالقانى در ساعت 1300 به اتمام رسید و در ساعت 1340 شیخ مرتضى مطهرى به منبر رفت و درباره حقوق اجتماعى بشر سخنرانى نمود و گفت در اسلام همه افراد حقوق مساوى دارند و اگر فردى به اجتماع ضرر و زیان نرساند اجتماع هم نمى‏توان او را از حقوقش محروم کند و اجتماع به منزله یک دستگاه بدن مى‏باشد همان طور که یک عضو بیمار بدن تمام دستگاههاى سالم بدن را تحت شعاع قرار مى‏دهد رفتار بشر هم براى اجتماع همان طور است مثلاً کسى که اموال مورد تصرف مردم را جمع مى‏کند تا بازار سیاه پیدا بکند و به بهاى بیشترى بفروشد محتکر نامیده مى‏شود و چون با این عملش حقوق اجتماع را به خطر انداخته بایستى به دستور حاکم شرع اموال آن شخص به قیمت روز به فروش برسد و پول آن در اختیار صاحبش قرار گیرد زیرا اسلام اجازه نداده که هر کس به دلخواه خود اموالش را آتش بزند و یا در غیر راهش مصرف کند. مطهرى در این زمینه مثالهایى آورد و در ساعت 1430 به گفتار خود پایان داد تعداد شرکت‏کنندگان حدود 700 نفر و اشخاص شناخته شده عبارت بودند از آقایان حسین یزدگردى. محمدعلى رجایى. صدراللّه‏ واثقى. میرزایى. خلیل شالچى. محمد بسته‏نگار. حکیمى. رادنیا. احمد شهرت على بابایى. مهندس بازرگان. دکتر شیبانى. على دانش منفرد. سرهنگ سطوتى. مهندس دبیر. محمد بهفروزى. اکبر عسگرى. آزاد. عبداللّه‏ و محمود خزایى. مهدى خمسى. حاج حسین صبحدل. حاج جواد على‏اللّه‏. محمدعلى قیومى هوشیار. محمدعلى یزدان‏پناه. محمد مدبر شانه‏چى. على درخشان. جهانگیر. على و حسین عدالت منش. عزیزى یکى از دوستان عدالت‏منش. حاتمى داماد على‏اکبر عدالت‏منش. عبداللّه‏ حسینى. داریوش حسینى. داریوش چوبک. محمدى کتاب فروش و برادران. باقر مشهد حبیب‏اللّه‏ معروف به خطیبى. اسماعیل کریمخانى. عبدالمجید منزه. اکبرى و علیجانى اهل طالقان. وفایى. حاج حسین فیض‏بخش. علوى. حسین طالقانى. احمد فراهانى. شالچى.عبدالحسین تخیرى و برادرش. سیدباقر ابطحى و محمد صادق اسلامى. على‏اکبر پوراستاد. خوش صولتان. رشیدى. محمدصادق شهرت قاضى طباطبایى. بهمن رضاخانى. حاج سیدجوادى. مصطفى طاهرى. روح اهل شمال. محمد شغل خیاط همکار احمد صادق. سیدابراهیم موسوى حسینى. فروزان قارى قرآن. موسى ابریشمچى. محمد اشکان نژاد. حسام‏الدین انتظارى. محمدمهدى جعفرى. مهندس معین‏فر. مهندس طاهرى و مهندس صباغیان.

نظریه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه : نظرى ندارد. آمال

نظریه سه شنبه : ـ

نظریه چهارشنبه : نظرى ندارد. پاد

رونوشت برابر اصل است اصل در شماره 123017 مى‏باشد

در پرونده بایگانى شود