به مناسبت نزدیک شدن به ایام فجر و پیروزی

درخواست از دولت ترکیه


گیرنده : مقامات ساواک به ترتیب سلسله مراتب

فرستنده : بخش 321 (مذهبی‌)

محترماً به استحضار می‌رساند اخیراً تعدادی نامه وسیله پست به سفارت ترکیه در ایران واصل گردیده که عیناً در اختیار اداره کل دوم قرار داده شده است‌. سپس به عرض تیمسار معاونت امنیت داخلی رسیده و معظم‌له مقرر فرمودند کلیه آنها بررسی شود تا هرکدام ارسالش به مقصد بلامانع باشد عودت داده شود. در اجرای امر نامه‌های مذکور بررسی شد جز یک نامه که طی آن نویسنده از آیت‌اله خمینی استعلام نموده است که وجوه شرعیه را در غیاب ایشان به چه کسی باید بپردازد سایر

نامه‌ها از طرف محصلین حوزه‌های علمیه بخصوص حوزه علمیه قم خطاب به مقامات ترکیه است که نسبت به خمینی احترام بیشتری قائل شوند.

نظریه‌: ارتباط مردم با خمینی مادام که مشارالیه در تبعید به سر می‌برد به هیچ‌وجه به صلاح نیست‌. زیرا یکی از هدفهای فعلی درباره نامبرده این است که مردم و بخصوص طرفداران خمینی از دسترسی به او مایوس شوند و روحانیون دیگر که در کشور هستند متوجه گردند. علیهذا نه تنها عودت دادن این نامه‌ها مصلحت نیست بلکه ضرورت دارد که کلیه نامه‌هایی از این قبیل که به آدرس سفارت ترکیه به پست داده می‌شود، سانسور و از ارسال آنها حتی به سفارت ترکیه جلوگیری شود. منوط به رای عالیست‌. تهیه کننده و متصدی بررسی ـ تهامی‌رئیس ادارة دوم عملیات ـ نثری این شخص نامش را گزارش دهید معلوم می‌شود مالیات واقعی نمی‌دهد و پول زیادی دارد.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
درخواست از دولت ترکیه