نامه رئیس «سیا» به رئیس «ساواک»


نامه جرج بوش رئیس وقت سازمان سیا به نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک؛ ۴ آوریل ۱۹۷۶ (۱۵ فروردین ۱۳۵۵)

 

سرّی

تیمسار نصیری عزیز

اکنون دو ماه است که در این شغل پُرمشکل انجام وظیفه می‌کنم و معتقدم برای من زمان آن فرارسیده تا پاره‌ای از مقامات ارزنده و حساس سرویس‌های اطلاعاتی که سرویس من با آنان سال‌ها است مناسبات نزدیکی برقرار کرده آشنا شوم. تحوّلات متعددی از دو سال قبل که جنابعالی از امریکا دیدن کردید و با جانشین قبلی من مذاکره نمودید، بر روی ایران و امریکا اثراتی گذارده‌اند.

در این موقعیت تبادل نظر کاملاً به موقع بوده و به نفع طرفین می‌باشد. بنابراین من مایلم از شما دعوت کنم که در حوالی نیمه ماه مه سال جاری از واشنگتن دیدن نمایید. شاید مایل باشید که در این سفر از نظر پزشکی نیز آزمایش شوید. خواهشمندم به من اطلاع دهید که آیا نیمه ماه مه با برنامه‌های شما تطبیق می‌کند و در غیر این صورت تاریخ‌های موردنظرِ خود را در اختیار ما بگذارید.

دوستدار - جرج بوش

 

[دستخط نعمت‌الله نصیری:] به کیو[=رابط ساواک و سیا] بگویید در کشور شما هیچ مطلبی سرّی نمی‌ماند. وضع کنگره و نمایندگان شما با سیا چگونه است؟ آمدن من مانعی ندارد؟ سوژه‌هایی که قرار است مذاکره نشود زودتر بدهند.

مراتب به رابط ابلاغ شد. اظهار داشت گرفتاری از ناحیه کنگره تمام شده و طبق قانون، CIA دیگر مطلبی را به کنگره و سنا نخواهد گفت.


نامه رئیس «سیا» به رئیس «ساواک»