انتشار بخش دیگری از اسناد وزارت خارجه آمریکا

افشاء بخشی دیگر از اسناد کودتای٢٨مرداد1332


شرح سند از عبدالله شهبازی
7252 بازدید
کودتای 28 مرداد 1332 انگلیس آمریکا

روز پنج شنبه 25 خرداد 1396 مطابق با 15 جون 2017  دفتر نشر اسناد تاریخی وزارت امور خارجه آمریکا ۱۷ جلد از اسناد تاریخی خودرا منتشر کرد. ۱۳ جلد از این مجموعه مشتمل بر اسناد کنفرانس صلح پاریس ۱۹۱۹، یک جلد روابط با روسیه در ۱۹۱۹ و دو جلد اسناد روابط خارجی آمریکا در سال ۱۹۱۹ است.

مجلد دیگر، ضمایم اسنادی است که در سال ۱۹۸۹ در چارچوب انتشار اسناد روابط خارجی آمریکا منتشر شد و مشتمل بر اسناد روابط با ایران در دوران دولت دکتر محمد مصدق بود ولی در آن زمان این ضمایم انتشار نیافت. در اسناد منتشره در سال ۱۹۸۹ اسناد مرتبط با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کاملاً سانسور شده بود. بنگرید به یادداشت ۲۹ مهر ۱۳۹۵ در این باره:‌ 

https://t.me/abdollahshahbazi/3382

مشخصات جلد منتشرشده در سال ۱۹۸۹: ‌

Foreign Relations of the United States, 1952–1954, Iran, 1951–1954, Volume X

Editors: Carl N. Raether, Charles S. Sampson

General Editor: John P. Glennon

United States Government Printing Office, Washington, 1989

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v10

اطلاعیه ۱۵ جون ۲۰۱۷ دفتر نشر اسناد تاریخی وزارت خارجه آمریکا درباره انتشار اسناد جدید:‌

Press Release

Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State

June 15, 2017

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/pressrelease

مشخصات مجلد ضمایم جلد ۱۰ اسناد وزارت خارجه آمریکا، سال‌های ۱۹۵۱- ۱۹۵۴ ایران، منتشره در ۱۵ جون ۲۰۱۷/ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶:

Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Iran, 1951–1954

Editor: James C. Van Hook

General Editor: Adam M. Howard

United States Government Publishing Office, Washington, 2017

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran

این مجلد مشتمل بر ۳۷۵ سند تازه انتشار یافته است به شرح زیر:

عنوان کتاب:‌ روابط خارجی: ۱۹۵۲- ۱۹۵۴، ایران: ۱۹۵۱- ۱۹۵۴

شامل چهار بخش:‌

تلاش ایالات متحده برای درک مصدق. فوریه ۱۹۵۱- فوریه ۱۹۵۲. (اسناد ۱- ۶۶)

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/ch1

بحران سیاسی ژوئیه ۱۹۵۲ [تیر ۱۳۳۱] ایران و پیامدهای آن. مارس ۱۹۵۲- فوریه ۱۹۵۳. (اسناد ۶۷- ۱۶۸)

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/ch2

برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تی‌پی آجاکس. مارس- اوت ۱۹۵۳. (اسناد ۱۶۹- ۳۰۸)

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/ch3

پیامدهای عملیات تی‌پی آجاکس. سپتامبر ۱۹۵۳- دسامبر ۱۹۵۴. (اسناد ۳۰۹- ۳۷۵)

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/ch4

---------------------

برای آشنایی بیشتر با پیشینه انتشار اسناد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بنگرید به:‌

گفتگو عبدالله شهبازی با روزنامه خراسان،‌ مورخ ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۳۹۴:

https://t.me/abdollahshahbazi/3180

سِر شاپور ریپورتر و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران،‌ پائیز ۱۳۸۱):

https://t.me/abdollahshahbazi/3811

ریپورترها: توهم توطئه یا واقعیت تاریخی؟ (گفتگو با ماهنامه نسیم بیداری، اسفند ۱۳۹۱):

https://t.me/abdollahshahbazi/3812

سیمای خانوادگی جرج کندی یانگ، طراح و فرمانده کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (فصلنامه مطالعات تاریخی، زمستان ۱۳۸۲):

https://t.me/abdollahshahbazi/3809


بخش محرمانه آرشیو ملی آمریکا
افشاء بخشی دیگر از اسناد کودتای٢٨مرداد1332