نامه ساواک در مورد احداث سینما در قم


نامه ساواک در مورد احداث سینما در قم
نامه ساواک اشاره مستقیمی به دستور شاه مبنی بر تاسیس سینما در شهر قم دارد . در سالهای دهه چهل شاه تصور می کرد می تواند با احداث سینما در شهر مذهبی قم پایه های ترویج فرهنگ ابتذال و غرب گرایی را در این شهر بنیان بگذارد. غافل از اینکه اکثریت مردم قم در آن دوره با گرایش های دینی که داشتند و آگاهی از سیاست های رژیم شاه در زمینه ترویج فساد اخلاقی از طریق سینما ، از طریق تحریم هیچگاه اجازه فعالیت به اینگونه مراکز داده نشد. همچنانکه تنها سینمای قم پیش از پیروزی انقلاب تحت نام دروازه طلایی در سال 1354 افتتاح شد اما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه رونق نداشت.