شعارهای مردم تهران در راهپیمایی اربعین ۵۷


روزنامه اطلاعات؛ ۳۰ دی ۱۳۵۷:

قسمتی از شعارهای دیروز(۲۹ دی ۱۳۵۷) که بر روی پارچه نوشته شده یا از بلندگوها پخش می‌شد، بعضی شعارها به صورت سرود خوانده می‌شد:

تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست

حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله

وای به روزی که مسلح شویم، درصدد خون برادر شویم

نظام شاهنشاهی، عامل هر فساد است جمهوری اسلامی، مظهر عدل و داد است

فرموده خمینی، برچیدن یزید است کابینه بختیار، یک حیله جدید است

ما پیرو قرآنیم، سلطنت نمی‌خواهیم

در طلوع آزادی، جای شهدا خالی

من برای نجات اسلام و ایران به ارتش دست برادری می‌دهم(امام خمینی)

امریکاست که وکلا را بی‌واسطه یا باواسطه بر ملت ایران تحمیل می‌کند(امام خمینی)

شورای انقلاب اسلامی تحت لوای رهبر نامی

خمینی روح الله، سبط رسول الله

بنا به رأی ملت مظلوم شورای سلطنت بُود محکوم

تا رفع ظلم از ما، الله یا لله

کارگر کارگر کارگر، ای کارگر، ما با هم متحد می‌شویم

تا برکنیم ریشه استثمار، درود درود درود، درود بر خمینی

اتحاد اتحاد اتحاد، ای ملت ما با هم متحد می‌شویم

تا برکنیم ریشه استعمار، درود درود درود، درود بر خمینی

ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی

تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست

خمینی، خمینی، تو وارث حسینی


شعارهای مردم تهران در راهپیمایی اربعین ۵۷