تأسیس مدرسه علمیه دخترانه در قم توسط آیت‏الله گلپایگانى


2132 بازدید

تأسیس مدرسه علمیه دخترانه در قم توسط آیت‏الله گلپایگانى


از : 312 تاریخ 17/8/56

محترما باستحضار میرساند :

روز 16/7/36 یکى از منابع سازمان اطلاعات و امنیت قم با مجتبى نجفى بروجردى (داماد محمدحسین بروجردى) که ساکن مشهد میباشد، در شهر قم ملاقات نموده است. مجتبى نجفى بروجردى در این ملاقات ضمن صحبتهاى خود اظهار داشته اخیرا آیت‏اله گلپایگانى بمنظور تأسیس مدرسه علمیه دخترانه شبانه روزى، منزلى در خیابان صفائیه قم اجاره کرده که شرایط تحصیل در این مدرسه داشتن سن بالاتر از 16 سال و پوشیدن چادر مشکى است و در آن کتب علمى و دینى اخلاقى و قرآن تدریس مى‏گردد. پس از این ملاقات با تحقیقاتى که انجام گرفته مشخص شده طبق موافقت قبلى آیت‏اله گلپایگانى، واعظى بنام عبدالسید محمودى فرزند علیباز (از روحانیون افراطى و اخلالگر) که از مدتها پیش در صدد تأسیس چنین مدرسه‏اى در کرمان یا قم بوده، بعد از رمضان تعدادى دختر از یزد و کرمان با خود آورده و مدتى آنها را در منزل خود نگهدارى نموده است و بعد از آماده شدن محل مدرسه توسط واعظ نامبرده و سیدمهدى گلپایگانى دختران در آنجا اسکان داده شده‏اند. این مدرسه در حال حاضر داراى 63 نفر دانش‏آموز بوده که از شهرهاى کرمان و یزد و مشهد و اراک و قم در آنجا جمع شده و بصورت پانسیون مشغول تحصیل میباشند. سازمان مذکور اضافه نموده: همزمان با این اقدامات عبدالسید محمودى اظهار داشته بود که از منابر خود صرفنظر نموده و قصد دارد همه وقت خود را صرف رسیدن بامور مدرسه بنماید. ولى بعدا با تغییر و تحولاتى که بوجود آمده تصمیم گرفته شده فرد دیگرى براى سرپرستى انتخاب شود تا اینکه همسر شیخ مجتبى نجفى بروجردى ضمن اظهارات خود عنوان کرده سیدمهدى گلپایگانى به اصرار زیاد از من خواسته است تا در مدرسه صفائیه تدریس کنم ولى موافقت نکرده‏ام لکن دخترم که سال گذشته در مکتب توحید تحصیل میکرد اینک در مدرسه صفائیه به تحصیل و تدریس اشتغال دارد. مشارالیها اضافه نموده این مدرسه تحت نظر سیدمهدى گلپایگانى اداره میشود و مدیره داخل آن نیز خانم انورالملوک ادیب دادگر که قبلاً آموزگار بوده و حالیه بازنشسته شده، میباشد و سرپرستى مدرسه نیز بعهده سید على‏اکبر یزدى فرزند سید عبدالواهاب واگذار شده و خواهر او نیز به امور مدرسه رسیدگى مینماید.

مدرسه مذکور فاقد تابلو و پلاک بوده و بنظر میرسد که گلپایگانى بمنظور رقابت با دارالزهرا شریعتمدارى اقدام بتاسیس چنین مدرسه کرده باشد. برابر سوابق موجود آیت‏اله شریعتمدارى نیز مدرسه دخترانه‏اى در درالتبلیغ اسلامى قم و یکى دیگر از روحانیون قم نیز مدرسه مشابهى تأسیس کرده بودند که چگونگى وضع این مدارس بعرض رسید و مقرر شد که به وزارت آموزش و پرورش اعلام شود که در اجراى اوامر اعلام گردید. وزارت مذکور اعلام نموده بود که مدرسه دارالتبلیغ داراى شخصیت حقوقى است و مدرسه دیگر فاقد مجوز قانونى است که ترتیب جلوگیرى از ادامه کارش داده شده است.

بنظر میرسد تأسیس مدارس دخترانه و آموزش مذهبى آنها بعنوان یک اقدام جدید مورد توجه روحانیون و آیات قرار گرفته است و بعید نیست به تاسى از اقداماتى که در قم انجام شده در نقاط دیگر کشور نیز براى ایجاد چنین مدارسى اقداماتى از ناحیه آیات و روحانیون انجام گیرد. مراتب براى استحضار و صدور هرگونه اوامر عالى در این زمینه به عرض مى‏رسد.

مسئول بررسى. خوانسارى رئیس بخش 312 ـ دبیرى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ عطارپور 16/8/46 بعرض مى‏رسد. ... 17/8/36