گزارش مبارزات شهید آیت الله قاضی طباطبایی در اسناد ساواک


آیت اللّه قاضی طباطبایی دارای روحیه ای انقلابی و اراده ای خلل ناپذیر بود و در پرونده قطوری که ساواک در مورد ایشان تهیه کرده، این نکته مشهود است. شرکت علنی او در مبارزات سیاسی از سالهای 41 و 42 همزمان با آغاز نهضت امام خمینی شروع می شود و ایشان یکی از رهبران و پایه های نهضت در خطه آذربایجان بود که در جریان همین مبارزات دستگیر و در زندان «قزل قلعه» تهران زندانی شد. همچنین به اتهام اینکه در خلال بحث پیرامون حکومت اسلامی و جنایات اسرائیل در یک سخنرانی علنی نام امام را به عظمت و عزت بر زبان آورد به مدت شش ماه به «بافق» کرمان تبعید شد. پس از آن به بهانه دیگری شش ماه به زنجان تبعید شد و ....
  شهید قاضی در مبارزه از همه پیشگام تر و فوق العاده محبوب و مورد احترام بود . به همین دلیل دسایس دشمنان و منحرفین از اسلام علیه ایشان کارگر نمی افتاد. نفوذ وی به حدی بود که اگر روزی را در آذربایجان تعطیل اعلام می کرد بدون شک آن روز همه جا بحال تعطیل در می آمد. او جزو اولین کسانی بود که در آذربایجان اعلامیه خلع شاه از سلطنت را امضا کرد. ساواک با صرف بودجه های ویژه، جریانات مخالف او در تبریز را تقویت می کرد تا اثرات فعالیتهای وی را در زمینه سازی برای انقلاب خنثی کند.
در ماه های قبل از پیروزی انقلاب، رهبری اقدامات سیاسی، برپایی تظاهرات و تشکیل مجالس، همه بر عهده این شهید بزرگوار بود و ایشان اولین امضاء کننده اعلامیه 29 بهمن 56 در چهلم شهدای قم بود. همیشه سدّ مستحکمی در مقابل خطوط انحرافی در جریانات ضد انقلابی بود و از اوان پیروزی انقلاب علیه جریانات منحرف و وابسته، نظیر «خلق مسلمان» افشاگریهای لازم را می نمود و منحرفان با وجود ایشان، قدرت و جرأت ابراز وجود پیدا نمی کردند. خدمات ایشان بعد از پیروزی انقلاب نیز شایسته توجه بسیار است.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
گزارش مبارزات شهید آیت الله قاضی طباطبایی در اسناد ساواک