پاسخ آیت الله گلپایگانی به تلگراف آیت الله حکیم


1737 بازدید

تاریخ 28/2/42
اطلاعیه
یک برگ اعلامیه پاسخ آیت‌اله گلپایگانى به تلگراف آیت‌اله حکیم وسیله مأمورین به دست آمده است.1
گیرندگان :
ساواک
شهربانى
بایگانى شود ـ شهابى

------------------------------------
1ـ متن پاسخ آیت‌اللّه‌ العظمى گلپایگانى به تلگرام آیت‌اللّه‌ العظمى حکیم به این شرح است :
نجف اشرف
بسم ‌اللّه‌ الرحمن الرحیم
حضرت آیت‌ اللّه‌ آقاى حکیم دامت برکاته
تلگراف شریف زیارت و حسن تأیید و حمایت حضرت‌عالى موجب تسلى خاطر و مزید تشکر گردید. چنانچه همدردى و پشتیبانى سایر علماى اعلام و آیات عظام آن حوزه مقدسه و کلیه طبقات محترم عتبات عالیات مخصوصا نجف اشرف و کربلاى معلى از خواسته‌هاى مسلمین ایران باعث کمال امتنان است. این اتحاد و همکارى بسیار ذى‌قیمت و مغتنم و سبب نیل به اهداف عالیه اسلام و انجاح مقاصد مسلمین و تأمین حقوق آنهاست. از خداوند متعال ادامه این وحدت کلمه را خواستاریم. ملت مسلمان ایران نیز در حوادث اخیره با وجود محدودیتهاى فعلى با تعطیل بازار و اقدامات دیگر، وفادارى و عقیده محکم خود را به اصول اسلام و قرآن مجید اظهار و اعلام کردند که مقرراتى که با موازین شرعیه و نظرات علما و مراجع مخالف باشد مورد قبول و تأیید آنها نیست. اکنون علاوه بر اینکه احکام مسلّمه دین و قرآن مورد حمله واقع شده؛ در تعقیب فاجعه مدرسه فیضیه و اهانت به مقدسات اسلامى براى متفرق کردن طلاب و برچیدن بساط حوزه‌هاى علمیه و روحانیت، به اسم نظام وظیفه طلابى که داراى کارت تحصیلى هستند با وضع بسیار موهنى در قم و شهرستانها دستگیر و به سربازخانه‌ها اعزام مى‌شوند و متأسفانه وزارت فرهنگ که باید مدافع حقوق طلاب و دانشجویان باشد،
کارتهاى تحصیلى طلاب را ناگهان در وسط سال تحصیلى از اعتبار ساقط و عملاً رضایت خود را به تعطیل حوزه‌هاى علمى ایران و مرکز بزرگ علوم اسلامى اعلام کرد. اگر چنین مرکز علمى و تربیتى در هر یک از ممالک حتى غیرمسلمان بود، هرگونه امکانات را براى تشویق و توسعه آن فراهم مى‌نمودند. خدمات حوزه علمیه قم به عالم دیانت و علم مخصوصا علوم اسلامى قابل احصاء نیست و از بزرگترین افتخارات براى مملکت ایران همین است که حوزه علمیه قم که به علم و روحانیت شهرت جهانى دارد در آن مستقر است و اینک براى ارضاى اجانب باید تعطیل شود و به جاى تشویق به جرم آنکه برخلاف احکام الهیه فتوى نمى‌دهد و از راه حق براى خشنودى مخلوق منحرف نشده و تسلیم ارباب قدرت نمى‌گردد، مناظرى اسفناک مانند منظره حادثه مدرسه فیضیه باید مشاهده نماید «فأنا للّه‌ و انا الیه راجعون». راجع به مهاجرت اگر چه به تقبیل آن اعتاب عالیه کمال اشتیاق دارم و توقف در ایران با انواع مصائب و صدمات مواجه است، ولیکن علاوه بر آنکه هجرت علما باعث اضطراب عموم و متعقب عواقب وخیم است، موجب انحلال حوزه‌هاى علمیه خصوصا حوزه علمیه قم است که در بقاى وضع آثار دیانت و معارف عالیه اسلام و حقوق و آزادى مسلمین مى‌شود که وسیله منحصره نجات اسلام و مسلمانان از مفاسد آن که منجمله سقوط کشور اسلامى در دامان اجانب است، به حسب ظاهر مجاهده و اقدامات حوزه‌هاى علمیه است و اگر مسامحه شود عواقب سوء آن غیرقابل جبران است.
هجرت علما تا مدافعه از دین و قرآن و احکام شرع ممکن است فرار از زحف و سبب استیلاى دشمنان اسلام است. از خداوند متعال توفیق عمل به تکالیف شرعیه را در حمایت از دین و رعایت حقوق مسلمین مسألت نموده و معاضدت آیات و مراجع و جمیع مسلمانان را در این مجاهدت دینى انتظار داریم. اگر مصادر امور خطرات حوادث واقع شده و علاقه روحانیت را به رفاه عامه و امنیت کشور و ترقى مملکت درک کنند و به ابطال تصمیمات ضد دین و رفع اختلاف مبادرت نمایند، امید است تشنجات موجود مرتفع و استقلال و حیثیات مملکت شیعه در ظل توجهات حضرت ولى عصر ارواحنا فداه محفوظ بماند و اگر خداى نخواسته این اوضاع ناگوار ادامه یابد چه بسا که موجب توجه تکالیف بیشترى بشود. در خاتمه مزید برکات عالیه و نصرت مسلمین را مسألت و در عتبه مقدسه علویه علیه اصلاة والسلام ملتمس دعا هستیم.
ر. ک: اسناد انقلاب اسلامى، جلد اول، صص : 91/89 و بخش ضمایم.
محمدرضا الموسوى الگپاپگانى
به تاریخ 22 / ذیقعده / 1382
قم
 


پاسخ آیت الله گلپایگانی به تلگراف آیت الله حکیم