اعلام جرم آیت علیه روزنامه «انقلاب اسلامی»


 اعلام جرم آیت علیه روزنامه «انقلاب اسلامی»

 دکتر حسن آیت، اعلام جرمی‌علیه روزنامه انقلاب اسلامی‌که اخیراً متن نوار سخنان وی را انتشار داده، به دادسرای انقلاب کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:

«ریاست دادسرای انقلاب اسلامی»

اکنون که میهن ما رژیم جمهوری اسلامی‌خود را در یکی از بحرانی‌ترین لحظات تاریخ تحکیم می‌بخشد و مجلس شورای اسلامی، اصیل‌ترین نهاد مردمی‌در حال تشکیل است و نمایندگان بایستی با تمام توان و قدرت و آزادی کامل به مشورت برخیزند و موانع و مشکلات را از میان بردارند و تمام مواضع احتمالاً نامساعد را شناسایی نمایند و کوچکترین فرصت و مجال برای انحراف ندهند اشخاصی در صدد هستند که با تبلیغات و بهره گرفتن از وسائل انتشاراتی چون روزنامه اذهان را مشوب و تزلزلی در اراده استوار ملت نسبت به اسلامی‌بودن انقلاب و جمهوری آن پدید آورند. در شماره 283 روزنامه انقلاب اسلامی‌چهارشنبه 28 خرداد 1359 تهمت‌ها و افتراهایی به اینجانب نسبت داده شده است که صرفنظر از جنبه غیر اخلاقی آن موجبات تشویش اذهان عمومی‌را فراهم کرده است. مسئولین این روزنامه به ادعای داشتن نواری از اینجانب (که هنوز از کم و کیف آن مطلع نیستم) مطالبی را در روزنامه انقلاب اسلامی‌منتشر کرده‌اند که فعلاً از جهت مطالب منتشر شده آن بخشی ندارم ولی آنچه در شرایط کنونی مملکت موجب شگفتی است عناوینی است که مسئولین روزنامه از پیش خود ساخته و با تیتر درشت در صفحه اول علیه اینجانب منتشر ساخته‌اند در این روزنامه صحبت از توطئه‌ای کرده‌اند که علیه نظام جمهوری اسلامی‌طرح شده است این عناوین کثیف و ناروا از طرف مسئولین یک روزنامه بدون شک مقدمه یک طوفان تبلیغاتی بزرگ است که می‌خواهند علیه شخصی که با به دست اوردن یک میلیون و چهارصد هزار رأی افتخار نمایندگی مردم را در مجلس شورای اسلامی‌دارد بر پا کنند و زبان او را از بیان حقایق دور نگهدارند. چگونه مسئولین روزنامه اینچنین بی‌پروا و گستاخانه صحبت از توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی‌می‌کنند و حال آن که به اعتراف خود قضیه را یک یا دو نوار صحبت می‌دانند که در جلسه خصوصی اظهار شده است و هیچکس غیر از چند نفری که گویا مخاطب من بوده‌اند از مطالب اطلاع نداشته‌اند و آن وقت چنین چیزی را توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی‌و شخص ریاست جمهوری قلمداد کرده‌اند آیا معنی آزادی عقیده که در قانون اساسی پیش‌بینی و تضمین شده این است که انسان نتواند در اطاق در بسته نیز عقاید و نظریات خود را بیان کند؟ آیا حاصل خون شهیدان به خون خفته انقلاب ما که برای در هم شکستن دیو خفقان و استبداد خون خود را نثار کرده‌اند این است که نظام تفتیش عقاید بر پا شود که یک نماینده مجلس عقیده خود را که احیاناً مخالف قدرت اجرایی مملکت است نتواند اظهار کند مگر قرار بر این است که در نظام جمهوری اسلامی‌هم از روی ترس و وحشت هیچ عقیده مخالف دولتمردان آزاد نباشد و اگر نظام جمهوری اسلامی‌ما که من شخصاً در تدوین قانون اساسی آن نقش داشته‌ام حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی را برای فرد فرد ملت ما تضمین کرده است چگونه است که مسئولین روزنامه انقلاب اسلامی‌اظهارات خصوصی اینجانب را که نظیر و مشابه آن در هر خانه و محفلی همه روزه وجود دارد توطئه علیه رئیس جمهوری و نظام جمهوری اسلامی‌قلمداد می‌کنند!

روزنامه انقلاب اسلامی‌با این اقدام همان کاری را انجام می‌دهد که ضد انقلاب در داخل و خارج کشور در تشویش اذهان عمومی‌دنبال آن است، آیا این تهمت‌های کثیف بوسیله یک روزنامه که خود را اسلامی‌می‌داند در نظام جمهوری اسلامی‌قابل تحمل است؟ این جانب به منظور رسیدگی به این اقدام ضد انقلابی براساس مقرات جزائی و قانون مطبوعات از مراجع قانونی صلاحیتدار تقاضای اقدام فوری دارم تا دیگر افراد مغرض نتوانند به بهانه‌های پوچ و موهوم، دست به مشوش ساختن افکار عمومی‌زده و به حیثیت نمایندگان ملت لطمه وارد آورند و انقلاب اسلامی‌ملت ما را که از هر طرف دچار حملات امپریالیست‌های شرق و غرب و عوامل داخلی آنان گردیده است، بیش از این مورد تهدید قرار دهند.

سید حسن آیت


مرکز اسناد انقلاب اسلامی