بدنبال تظاهرات دانشجویان معترض به سفر هویدا درلندن

انتقاد هویدا از سیاست انگلیس در خلیج فارس

واکنش تند ویلسون نخست وزیر وقت انگلیس


انتقاد هویدا از سیاست انگلیس در خلیج فارس

موضوع: اخبار وزارت امور خارجه

به: 342 تاریخ 23/2/52

از: 20 ه 22 شماره: 27067/20 ه 22

آقاى هویدا نخست‌وزیر در مسافرت اخیر خود به انگلستان1 ضمن مذاکره با ویلسون نخست‌وزیر سابق آن کشور نسبت به سیاست دولت انگلستان در خلیج فارس و به طورکلى روش سیاست انگلیس و چگونگى آن انتقاد مى‌نماید.

ویلسون از اظهارات آقاى هویدا سخت ناراحت و شدیدا اعتراض و اظهار مى‌دارد اظهارات شما مداخله در سیاست خارجى انگلیس است. در این موقع آقاى هویدا مى‌گوید چون من و شما به تنهایى و کاملاً خصوصى با یکدیگر مذاکره مى‌کنیم این مسائل را بى‌پرده گفته است. ویلسون در پاسخ مى‌گوید چون مسافرت شما به انگلیس رسمى است اظهارات شما نیز رسمى تلقى مى‌شود به هر حال نامبرده جلسه را ترک و در سایر ضیافت‌ها و مراسمى که به مناسبت مسافرت نخست‌وزیر ایران ترتیب داده شده بود شرکت نمى‌نماید. به دنبال این موضوع آقاى هویدا و سفیر شاهنشاه آریامهر در لندن چگونگى مذاکرات مزبور را به وزارت امور خارجه منعکس و پس از آنکه از شرف عرض مبارک ملوکانه مى‌گذرد شاهنشاه از موضوع ناراحت و آقاى هویدا را مورد ملامت و سرزنش قرار مى‌دهند که چرا چنین اظهاراتى نموده است پس از مخابره اوامر شاهنشاه آریامهر آقاى هویدا از لندن تلفنى با وزیر خارجه تماس و سؤال مى‌نماید آیا از مفاد ملاقات و سرزنش شاهنشاه آریامهر معاونین وزارت خارجه و یا اشخاص دیگرى مطلع شده‌اند؟ وزیر خارجه پاسخ مى‌دهد مفاد هر دو تلگراف به کلى سرى بوده که نزد سرپرست رمز و مخابرات بوده و اکنون هر دو را گرفته و در صندوق نسوز دفتر خود بایگانى نموده و هیچ کس از مفاد فرمایشات ملوکانه اطلاعى ندارد.

نظریه شنبه: صحت خبر مورد تایید است
نظریه سه شنبه: شنبه فرد بى‌نظرى است و به صحت خبر مى‌توان اطمینان داشت هرگونه اقدام باعث شناسایى و لو رفتن منبع خواهد شد و به احتمال زیاد به موقعیت ادارى او لطمه خواهد زد. مروتى
به عرض رسید
اصل در کلاسه 221811 وزارت امور خارجه بایگانى است
کلاسه پرونده 62423 آقاى نخست‌ وزیر بایگانى شود...

1ـ در روز بیست و چهارم فروردین ماه 1352، عده زیادى از ایرانیان مقیم لندن در حالیکه نقاب به صورت خود داشتند در مقابل سفارت ایران در لندن به هنگام سخنرانى هویدا براى دانشجویان ایرانى، دست به تظاهرات شدید زدند و در حالیکه قصد حمله به سفارت را داشتند نیروى پلیس آنها را متفرق ساخت.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی