ده سند درباره گزارش ساواک از زندگی غلامرضا تختی


ده سند درباره گزارش ساواک از زندگی غلامرضا تختی
غلامرضا تختی اسطوره ورزش ایران کسی که با اخلاق نیکوی خود ورزش پهلوانی را به ورزش قهرمانی ترجیح داد و به عنوان یک الگو برای ورزشکاران ایرانی مطرح شد.

در ده سند پیش رو، ساواک به گزارش گوشه هایی از زندگی این جهان پهلوان از مهرماه 1342 تا هجدهم دی ماه 1346 یعنی یک روز بعد از پیدا شدن پیکر بی جانش در هتل آتلانتیک تهران، می پردازد . انتشار این اسناد می تواند به درک دلایل محبوبیت او و جایگاهش در میان مردم ، در دوران زندگی کوتاه 37 ساله اش از 1309 تا 1346 ، کمک کند.