به مناسبت بسته شدن سفارت رژیم صهیونیستی در بهمن 1357

پنیر و میوه اسرائیل بر سفره شاهنشاه ایران


تاریخ‌: 1354/11/01

معاریو

از خبرنگار روزنامه

پنیر و میوه اسرائیل بر سفره شاهنشاه ایران

 

دیروز از طرف سازمان‌دهندگان «هفته خواربار» اطلاع حاصل شد که مأمور هیات مدیره کاخ سلطنتی ایران از نمایشگاه «هفته خواربار» در تل‌آویو دیدن کرده است‌.

نماینده ایران که یک یهودی بنام الف ـ شومر است توجه خاصی به محصولات تازه کشاورزی از خود نشان داد و با شرکت «آگراسکو» برای خرید آووکادو، گلابی‌، و سیب و با شرکت لبنیات «اشتراوس‌» برای خرید انواع پنیر برای سفره شاهنشاه ایران به مذاکره پرداخت‌.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
پنیر و میوه اسرائیل بر سفره شاهنشاه ایران