مردم ایران در سوگ رحلت امام خمینی(ره)


بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران...

 

منتخبی از تصاویر یادنامه مصوّر «تصویر آفتاب»؛ انتشارات سروش(به مناسبت هفتمین شب ارتحال حضرت امام خمینی)؛ ۲۱ خرداد ۱۳۶۸


مردم ایران در سوگ رحلت امام خمینی(ره)