مردم ایران
مردم ایران در سوگ رحلت امام خمینی(ره)

مردم ایران در سوگ رحلت امام خمینی(ره)

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران...   منتخبی از تصاویر یادنامه مصوّر «تصویر آفتاب»؛ انتشارات سروش(به مناسبت هفتمین شب ارتحال حضرت امام خمینی)؛ ۲۱ خرداد ۱۳۶۸

ادامه مطلب

برقراری «حکومت اسلامی»، خواست عموم ملت ایران

برقراری «حکومت اسلامی»، خواست عموم ملت ایران

مردم مذهبی ایران با آگاهی و بینش سیاسی عمیقی که بر اثر تجارب طولانی مبارزات سیاسی و اجتماعی و آگاهی‌بخشی نهادهای مذهبی و مدنی پیدا کرده بودند، امام خمینی را که علیه مفاسد نظام پهلوی بپاخاسته بود به عنوان رهبر دینی و سیاسی خود پذیرفتند. از طرفی کارکرد منفی احزاب و سازمانهای ملی و غیر مذهبی در عرصه سیاسی نیز در هدفمند شدن مبارزات به سمت و سوی اجرای آرمانهای اصیل اسلامی تأثیر بسزایی داشت. بدین ترتیب...

ادامه مطلب