جایگاه اجتماعی احزاب عصر پهلوی!


2924 بازدید

جایگاه اجتماعی احزاب عصر پهلوی!
تاریخ: 23/7/37
موضوع: فعالیت‌های انفرادی

دو روز قبل سناتور جمال امامی به سلیمان میرزا ضیاءابراهیمی نماینده سابق مجلس شورای ملی و از دوستان خود اظهار داشته وی از همکاری بعضی از اشخاص بدنام و فرقه‌ساز مانند عباس شاهنده و رسول پرویزی که تاکنون همه احزاب تشکیل شده در ایران را زیر پا نهاده‌اند با احزاب ملیون و مردم فوق‌ العاده نگران است و در آخرین شرفیابی خود به حضور اعلیحضرت همایونی نیز این موضوع را مطرح و به شرفعرض ملوکانه رسانیده است که محرک اختلافات موجوده بین دو حزب مذکور و مبارزات قلمی آنان که مانند گذشته از جاده عفاف خارج شده‌اند همین قبیل افراد هستند وعلاوه نموده از همکاری آقای دکتر اقبال با عناصری نظیر عباس شاهنده و احمد شارق در عجب است و اگر هم آقای نخست‌وزیری با چنین افرادی همکاری نداشته باشند لااقل این فرصت بدست آنان افتاده که به این همکاری تظاهر نمایند. سناتور امامی به اسکندر سرابی نماینده سابق کارگران چیت‌سازی هم گفته که هیچ یک از احزابی که تشکیل شده‌اند به درد مملکت نمی‌‌خورند و بازار آنها رونقی ندارد و عین این مطلب را به شرف‌عرض مقام شامخ سلطنت نیز رسانیده و علت آن هم این است که قدرت احزاب یا باید از ناحیه سیاست‌های خارجی باشد تا مانند حزب توده نفوذی به دست آورد و یا از طرف مردم حمایت شوند که خود ایجاد قدرت نمایند و چون احزاب مذکور فاقد هر دو تکیه گاه می‌باشند بالاخره در نطفه خفه شد و عاقل کسی است که خود را آلت دست کارگردانان این حزب قرار ندهد.
جمال امامی به دوستان خود گفته که عمر این احزاب موقتی است و باید خود را از آنها نگاهدارید.