شعارهای مردم در راهپیمائی تاسوعا و عاشورای سال 57


شعارهای مردم در راهپیمائی تاسوعا و عاشورای سال 57
خیلی محرمانه

تاریخ گزارش: 28/9/57

موضوع: اشعار مضره روز تاسوعا و عاشوراروزهای 19 و 20/9/57 شعارهای زیر در بین دستجات[عزاداری] و تظاهرکنندگان خوانده می شد:

انقلابی ترین مرد جهان است خمینی، او فرستاده صاحب زمان است خمینی

منصور[=شاه]، ولیعهدت بمیرد، چرا کشتی جوانان وطن را

پسر رضا گری، تا فردا صبح وقت داری، فرح[و] ورداری، با توله‌هات در بری

پسر رضا کچل، حسابی افتاده تو هچل

الله الله نصر من الله، مشتهای گره کرده در مقابل هلیکوپترها

مرگ بر این منصور[=شاه]، نظام منصور سرچشمه فساد است

اتل متل توتوله، نه سگ میخواهیم نه توله

سگ زرد برادر شغاله، ولیعهد سلطنتت محاله

وای به روزیکه مسلح شویم؛ شعار ملّی ما، خدا قرآن خمینی؛ الله اکبر خمینی رهبر؛ تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست

لحظه به لحظه گویم، زیر شکنجه گویم، یا مرگ یا خمینی؛ تنها راه رهائی، ایمان، جهاد، شهادت

ازهاری گوساله، بازم بگو نواره، نوار که پا نداره، ای سگ چهار ستاره