04 دی 1385

پرداخت مخارج خانواده طلاب مشمول توسط امام‌‌خمینی


پرداخت مخارج خانواده طلاب مشمول توسط امام‌‌خمینی
خانواده طلابی که توسط ماموران شاه به سربازخانه‌ها برده می‌شدند، تا پایان خدمت سربازی آنان تحت حمایت امام‌‌خمینی قرار می‌گرفتند.