انتشار کتاب قطعنامه‌های راهپیمایی‌های انقلاب اسلامی


انتشار کتاب قطعنامه‌های راهپیمایی‌های انقلاب اسلامی

 آنچه در این اثر گرد آمده به دو بخش قابل تقسیم است:

 بخشی که از مطبوعات گرفته شده است و بخشی دیگر از مراکز آرشیوی. بخش مطبوعات نزدیک به نود درصد مجموعه را دربردارد و بخش دوم سهم ناچیز ولی بااهمیتی را داراست. مطالب برگرفته از مطبوعات پیش از آنکه قطعنامه باشند، اخبار قطعنامه‌ها هستند ولی آنها را تنها به علت دارا بودنِ مهم‌ترین ویژگی قطعنامه یعنی «خواسته‌های جامعه‌ای معین» به عنوان «قطعنامه» به شمار می‌آوریم، حتی اگر در برخی موارد با عنوان «بیانیه، اطلاعیه، و یا خواسته» از آنها یاد شده باشد. بخش دوم یعنی اسناد آرشیوی به علت حفظ اصالت هم در تعریف و هم در ویژگی‌های ساختاری، قطعنامه‌های کامل و نمونه‌ای هستند.

تدوینگر این کتاب آقای حمیدرضا دالوند است که در 930 صفحه  در قطع وزیری به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در تابستان 1399 به زیور طبع آراسته شده است.


پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی