به مناسبت فرار ارتشبد ازهاری از ایران در چهاردهم دی ماه 1357

تلگراف مرحوم آیت الله گلپایگانی به ارتشبد ازهاری


مخابره تلگراف از طرف آیت اله سید محمدرضا گلپایگانی بعنوان ارتشبد ازهاری نخست وزیر به تهران

تاریخ سند: 29 آبان 1357

مخابره تلگراف از طرف آیت اله سید محمدرضا گلپایگانی بعنوان ارتشبد ازهاری نخست وزیر به تهران

روز 29 /8 /57 (2537 شاهنشاهی)، آیت اله سید محمدرضا گلپایگانی (یکی از آیات ثلاثه مقیم قم) تلگرافی بعنوان ارتشبد ازهاری بشرح زیر به تهران مخابره کرده است : «برحسب وظیفه شرعیه و مسئولیت مهمی که برعهده دارم لازم دانستم به جنابعالی و تمام درجه داران و افسران و افراد ارتش تذکر دهم، باشد که این تذکرات باعث تنوع و فکر صحیح و اتخاذ ترتیب مشروع و منطقی گردد.

آقای ازهاری سلب آزادیهای فردی و اجتماعی و ایجاد اختناق و سانسور و کشتار و اتلاف نفوس نه شما را بر ابقاء حکومت استبداد توفیق میدهد و نه این ملت ستمدیده را آرام و نه مقام روحانیت را از انجام وظیفه شرعی باز میدارد.
اگر راستی بقاء این مملکت را میخواهید با ملت عناد و لجاج نورزید و برآتش تنفر و انزجار و اعتراض و اعتصاب که اعمال ضد اسلامی و مصادر مملکتی و حکومت آنرا روشن کرده است، هیزم نریزید و از راهی که منتهی به ندامت و زوال حیثیات مملکت است، بازگردید.
با اسلحه ایکه در انبارها با پرداخت میلیارها پول ملت محروم ذخیره شده است ملت را که مالک واقعی است نکشید و باظهار پشتیبانی بعضی از اجانب که میخواهند شما را هرچه بیشتر به دشمنی با ملت برانگیزند تا مطیع فرمانشان باشید و غیر از آنها پناهگاه و پشتیبانی نداشته باشید مغرور نشوید و شخصی پرستی را بر مصالح مملکت ترجیح ندهید.
من بشما اتمام حجت میکنم که آنچه شما در مقام حفظش هستید که حتما خواسته ملت و مصلحت نیست مجوز این اقدامات خشونت بار نمیباشد، آیا نمی بینید که مملکت در اعتصاب است، آیا نمیدانید که دانشگاهیان و فرهنگیان و بازاریان و کارگران و کارمندان صنعت نفت و مطبوعات و جراید و همه و همه همکاری با نظام حاکم را خیانت به مملکت و حقوق و آزادی خود میدانند، راضی نشوید در تاریخ ثبت شود که ارتش ایران بعد از سالها استراحت ملت را هدف قرارداد و خیابانها و کوچه و بازار و دانشگاه و مدارس را از خون ملتی که بودجه هنگفت ارتش را متحمل است رنگین ساخت.
آقای ازهاری با توجه باینکه نهضت اخیر ملت ایران برای طرد استعمار و استبداد تمام قشرهای مملکت را فرا گرفته است، مقابله با آن با نیروهای مسلح و کشتار صغیر و کبیر مملکت را از بحران و ناآرامی نجات نخواهد داد و مردم به چیزی غیر از پایان یافتن حکومت استبدادی و تأمین عدالت اجتماعی در سایه برقراری نظام اسلامی راضی نخواهند شد.
شما که بعنوان حفظ نظام مشروطه سلطنتی با مردم روبرو شده اید و افراد را بجرم مخالفت با رژیم دستگیر مینمائید میدانید که نیم قرن است از جانب نظام حاکم براین مملکت رژیم مشروطه ملغی شده و سالهاست که عملاً بساط آنرا برچیده اند و به رژیم دیکتاتوری و باصطلاح شاهنشاهی که یکی از فلسفه های مهم انقلاب مشروطه، پایان دادن بآن بود تبدیل شده است.
آیا خود شما واقعا تحت مشروطه بر مملکت مسلطید، بیائید بیش از این مملکت را بخطر و مردم را به جنبش وادار نسازید.
معلوم است مردم این سبک حکومت و استبداد را نمیتواند هضم نمایند که این همه کشته میدهند و باز هم ایستادگی مینمایند.
» ضمنا تلگراف فوق با مهر و امضاء آیت الله گلپایگانی توسط عوامل وی در نقاطی از شهر قم توزیع شده است.
ارزیابی خبر : مخابره و توزیع تلگراف با متن بالا صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیری اعلام گردیده است.


کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک - کتاب 16 صفحه: 388
تلگراف مرحوم آیت الله گلپایگانی به ارتشبد ازهاری