باشگاه لاینز دراسناد ساواک


باشگاه لاینز دراسناد ساواک
باشگاه بین‌المللی «لاینز» یکی از عمده‌ترین و گسترده‌ترین سازمان‌های اجتماعی رژیم پهلوی بود که شعبه ای از لاینز کلاب اینترنشنال Lions Clubs International محسوب می شود. این کلوپ در شهر اوک بروک در ایالت ایلینوی آمریکا در سال 1917 هم زمان با پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه،بنیان گذاشته شد . این باشگاه در ظاهر یک سازمان خدماتی با بیش از ۴۵ هزار کلاب و بیش از ۱٬۳۶۸٬۶۸۳ عضو در ۲۰۵ کشور دنیا فعالیت دارد . هدف آن رسیدگی به نیازهای جوامع انسانی در مقیاس محلی و جهانی اعلام شده است. اما در واقع توسط آمریکائی‌ها تأسیس و راه‌اندازی شده تا مسأله جاسوسی و جمع‌آوری اخبار مختلف از زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در کشورهای جهان به نفع آمریکا پیش ببرد.