مدیریت در جهت ایجاد هماهنگی درجریان انقلاب اسلامیاز: 26/ه‍ تاریخ: 57/9/15

به: 312 شماره: 4785/21ه‍

موضوع: شیخ محمد صدوقی

شخصی به نام خامنه‌ای ضمن تماس با نامبرده فوق اظهار داشت سه شنبه آینده تعطیل است صدوقی گفت به چه مناسبت؟ خامنه‌ای پاسخ داد به عنوان حمایت از اقدامات کارگران شرکت نفت و چون در خوزستان محیط آماده است بهتر است. روحانیون نیز یک روز اعلام تعطیلی نمایند که باعث تقویت روحیه آنان گردد و قرار است اعلامیه‌ای نیز در اینجا و دوستان در قم صادر نمایند و جنابعالی هم اعلامیه صادر کنید و در آن حمایت از کارگران شرکت نفت تاکید گردد ولی اسم بقیه کارمندان نیز برده شود مثل هواپیمائی ملی، بانک مرکزی و غیره و همچنین در این اعلامیه از معلمین نیز تقدیر شوند. خامنه‌ای سؤال نمود آیا فرهنگیان یزد کارشان را سازمان داده‌اند یا نه صدوقی عنوان داشت بله منظم است مجدداً خامنه‌ای گفت یک الگوئی در اصفهان پیاده شده و یک کانون معلمان به وجود آمده و برای ادامه کارهائی که داریم وجود این کانونها ضروری است، حضرت عالی به معلمین بفرمائید با آقای پرورش در اصفهان که شماره تلفن 1 و 30421 می‌باشند تماس بگیرند و همان الگوی اصفهان را در یزد نیز پیاده کنند و هدف این است که در سطح کشور این چنین الگوئی به وجود آید و برای کارهای بعدی مفید است در خاتمه صدوقی گفت به من اعلام شده تا اعلامیه روز 26 خمینی را تکذیب کنم شما چه می‌گوئید خامنه‌ای پاسخ داد صلاح نیست کتباً تکذیب شود و شفاهاً تکذیب کنید بهتر است و گویا ریشه این اعلامیه‌ها جعلی است و کار خود دستگاه است چون از چاپ مرتب آن معلوم است.

نظریه سه شنبه: اعمال و رفتار شیخ محمد صدوقی کماکان تحت کنترل و مراقبت می‌باشد ضمناً اصلح است از پرورش توسط پست مربوطه مراقبتهای لازم به عمل آید.

نظریه 26/ه‍: نظریه سه شنبه مورد تائید است.


مدیریت در جهت ایجاد هماهنگی درجریان انقلاب اسلامی