اعلامیه امام خمینی در نجف راجع به ضرورت مبارزه با رژیم صهیونیستی


3153 بازدید

اعلامیه امام خمینی در نجف راجع به  ضرورت مبارزه با رژیم صهیونیستی