قبرستان بقیع
قبرستان بقیع پیش از تخریب

قبرستان بقیع پیش از تخریب

در بخشی از ‌ی کتاب «روزشمار تاریخ معاصر ایران جلد ششم، سال ۱۳۰۵» چاپ موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی درباره تخریب قبرستان بقیع توسط وهابی‌ها آمده است: «چهار روز پیش از اجرای مراسم تاجگذاری رضاشاه در ایران، روز ۳۱ فروردین ۱۳۰۵، عبدالعزیز ابن سعود، حاکم وهابی نجد، به مقابر مقدس بقیع و اماکن مذهبی دیگر در مکه و مدینه یورش برد و آنها را تخریب کرد. البته خبر این واقعه با چند ده روز فاصله...

ادامه مطلب