جعفرقلی خان
 جعفرقلى‏ خان (سردار بهادر ـ سردار اسعد سوم)

جعفرقلى‏ خان (سردار بهادر ـ سردار اسعد سوم)

     جعفرقلى ‌خان پسر بزرگ حاجى على‌ قلى‌ خان سرداراسعد و همسر مورد علاقه ‌اش بى‌ بى صنم است. جعفرقلى‌ خان در سال 1927ه . ق در چهارمحال متولد شد. وى در اوان کودکى به خاطر محبوس بودن پدرش، على‌قلى‌خان در زندان ظل‌السلطان صدمات زیادى دید و به همین دلیل به تهران آمد و چند سالى را تحت حمایت میرزا على‌اصغرخان امین‌السلطان ایام خود را گذرانید. پس از طى دوران کودکى، تحصیلات...

ادامه مطلب