فوتبال ایران و اسرائیل
مسابقه فوتبال بین تیم های ایران و رژیم صهیونیستی

مسابقه فوتبال بین تیم های ایران و رژیم صهیونیستی

موضوع: عزاداری در مسجد جامع تاریخ سند: 18 آذر 1348 متن سند: به: 316 شماره: 17132 /20ه‍ 3 از: 20 ﻫ‍ 3 در ساعت 1300 روز 11 /9 /48 مجلس عزاداری در گرمخانه مسجد جامع برگزار گردید. در این مجلس ابتدا شیخ غلامحسین جعفری درباره عدل و انصاف صحبت کرد و در ضمن گفت ما باید حقایق را بگوییم اگر چه نمی‌توان گفت شاید مردم متوجه خود بشوند. بعد از نامبرده مقدس خراسانی واعظ به منبر رفت و ضمن گفتار خود اظهار داشت: در یکی از...

ادامه مطلب