حزب خلق مسلمان
شهید مدنی و غائله خلق مسلمان

22 دی ماه 1358 پایان غائله خلق مسلمان در تبریز

شهید مدنی و غائله خلق مسلمان

گفتگو با حسين انزابی

*درآمد غائله حزب خلق مسلمان تاریخ انقلاب از موضوعات مهم به شمار می‌رود، با این حال کمتر کسی با دقتی که در این گفتگو آمده است به چند و چون و جزئیات آن و نقش بدیع شهید مدنی در مدیریت این بحران کرده است. آقای انزابی با دقتی بالا و با حوصله، سیر مبارزاتی شهید را بررسی کرده و نکات جالبی را در این زمینه آشکار ساخته است. درابتدا ‌ای بفرمائید به اینکه چه شد که شهید مدنی پس از سال ها دوری از...

ادامه مطلب