بی بی سی فارسی
پشت و روی  بی‌بی‌سی فارسی

بی بی سی فارسی ابزار دیپلماسی عمومی دولت استعماری انگلیس

پشت و روی بی‌بی‌سی فارسی

روز دوم دی 1319 خورشیدی، یک سال و 4 ماه پس از شروع جنگ دوم جهانی، رادیو بخش فارسی بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی رسماً افتتاح شد و فعالیت رسانه‌ای خود را آغاز کرد.(1) چند روز بعد نیز در هفتم دی همان سال بنگاه مذکور پخش اخبار به زبان فارسی را نیز در برنامه‌های خود گنجاند.(2) پیش از این در ۲۱ بهمن ۱۳۱۸ وزارت امور خارجه انگلیس موافقت رسمی خود را با راه اندازی شبکه‌ای فارسی زبان در مجموعه موسسه...

ادامه مطلب