حذف مخالفان
جنایت‌های رضا‌شاه در حق نزدیکانش (4)

ترور یاران قدیمی برای بقای حکومت

جنایت‌های رضا‌شاه در حق نزدیکانش (4)

بخش چهارم : قربانی بعدی «علی‌اکبر داور»

رضاشاه را در جامعه ما با دیدگاه‌های مختلف قضاوت کرده‌اند. بسیاری وی را حاکمی مستبد و قلدر دانسته‌اند که با ماهیتی ضد مذهبی سعی در نابودی فرهنگ و سنن اسلامی و نهادهای دینی کشور داشته است. جمعی دیگر وی را به عنوان کسی که تونل و دانشگاه و راه آهن و.... ساخت می‌نگرند. اما صاحبان همه این دیدگاهها یک وجه مشترک در قضاوت خود دارند و آن اینکه همه پذیرفته‌اند که رضاشاه دیکتاتوری بود که هیچ رای یا نظری...

ادامه مطلب