پاسخ به تاریخ
نقد و بررسی کتاب پاسخ به تاریخ

نگاهی به کتاب آخرین کتاب محمدرضا شاه

نقد و بررسی کتاب پاسخ به تاریخ

پاسخ محمدرضا پهلوی به آنچه گذشت

 محمدرضا پهلوی چهارمین کتاب خود را در مکزیک نوشت و آن را «پاسخ به تاریخ» نامید. او در سه کتاب قبلی  خود از «آنچه باید باشد» گفته بود، اما در کتاب آخر به «آنچه گذشت» پاسخ داده است «پاسخ به تاریخ» نگاه محمدرضا پهلوی به گذشته‌ای به زعم او شیرین، در روزهای تلخ آوارگی است. او پس از خروج از ایران در 26 دی 1357ش، حضوری پنج‌روزه در مصر را تجربه کرد؛ بعد از اقامت 67روزه در مراکش و...

ادامه مطلب