آیت الله خوئی
نامه تاریخی موافقت آیت‌الله خوئی با تشکیل نظام جمهوری اسلامی

نامه تاریخی موافقت آیت‌الله خوئی با تشکیل نظام جمهوری اسلامی

متن نامه تاریخی آیت الله خوئی را در اینجا ملاحظه می کنید . ایشان در این نامه نظر خود را در مورد تشکیل نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ اضافه ای و مراعات مذهب شیعه اثی اعشری درتصویب قوانین آن اعلام میکند. این نامه ازآنجا اهمیت دارد که نشان می دهد با وجود تحفض آیت الله خویی در مورد وارد نشدن به مسائل سیاسی وقتی بحث تشکیل حکومت اسلامی مطرح می شود عدم مداخله را جایز ندانسته و با قاطعیت حمایت خود را از...

ادامه مطلب