سید حسن تقی زاده
سه سند ساواک از سیدحسن تقی‌زاده

سه سند ساواک از سیدحسن تقی‌زاده

سند سوم؛ مأموریت تقی‌زاده برای ترمیم وجه شاه نزد مقامات روسیه

ادامه مطلب

 سید حسن تقی زاده  والی جدید خراسان

سید حسن تقی زاده والی جدید خراسان

سید حسن تقی زاده در شهریور1256 شمسی در شهر تبریز متولد شد. پس از مرگ پدر در سال 1314ق علوم دینی را رها کرد و با جدیت تمام مشغول مطالعه ی علوم جدید شد.خود وی گفته که از تقریبا شانزده سالگی در پی رهایی از تقلید و«اطاعت کورکورانه تعبدی» برآمده است. در سال 1319ق با همکاری محمد علی تربیت در تبریز مدرسه ی «تربیت» را به منظور ترویج آموزش به روش غربی و اندیشه های غربی تاسیس کرد که البته با مخالفت گروهی...

ادامه مطلب

بررسی دیدگاه تقی‌زاده درباره مسئله آذربایجان

بررسی دیدگاه تقی‌زاده درباره مسئله آذربایجان

ایده تقی‌زاده درباره جمهوری آذربایجان چه بود؟

منطقه قفقاز به طور عام و آذربایجان به صورت خاص همواره دستخوش ناآرامی‌هایی بوده است. مسئله قره‌‌باغ موضوع جدیدی در مناقشات منطقه خاصه میان ارمنستان و آذربایجان نیست، اما نکته مهم مواجهه ایران با مسئله قره‌باغ و بحران آن است. در این زمینه سیدحسن تقی‌زاده ایده‌ای دارد که کم‌وبیش با اکنون ما نسبت مستقیمی پیدا می‌کند وضعیت منطقه و بازیگران از جمله وجه‌مشخصه‌های دوران معاصر...

ادامه مطلب

نقش تقی‌زاده در 9 دهه پرفرازونشیب

زندگی سیاسی سید حسن تقی‌زاده؛

نقش تقی‌زاده در 9 دهه پرفرازونشیب

از 1257 خورشیدی تا 1348

سیدحسن تقی‌زاده در سال 1257ش در تبریز به دنیا آمد. او که در سال 1348 درگذشت در 9 دهه پرفرازونشیب تاریخ ایران، یعنی هنگامه انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس شورای ملی، جنگ جهانی اول، کودتای 1299، تغییر سلطنت در ایران، جنگ جهانی دوم، تبعید رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضای جوان، نهضت ملی شدن نفت، کودتای 1332 و... نقش‌های متفاوتی را در عرصه سیاسی متلاطم ایران بازی کرد که هر کدام به بررسی و بازخوانی دقیقی نیاز...

ادامه مطلب

زندگی و فعالیت‌های سید حسن تقی‌زاده

به مناسبت صدمین سال کودتای انگلیسی سوم اسفند سال 1299

زندگی و فعالیت‌های سید حسن تقی‌زاده

سید حسن تقی‌زاده از مشهورترین منورالفکران سده اخیر ایران بود. او در طول عمرش فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذراند. در جوانی با این که در خانواده‌ای روحانی و سنتی رشد یافت اما جزو افراد رادیکال و تندرو دوران مشروطه محسوب می‌شود. تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تحت تأثیر افکار غربگرایانه دنبال می‌کرد باعث شهرت او از همان دوران جوانی شد. ورود او به مجلس و پیگیری مصوبات جنجالی و درگیری با...

ادامه مطلب