بازار اصفهان
بازاراصفهان یکی ازقدیمی ترین، بزرگترین و زیباترین بازارهای مسقف جهان

بازاراصفهان یکی ازقدیمی ترین، بزرگترین و زیباترین بازارهای مسقف جهان

بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و سپس به بازار عریان منتهی می‌شود این بازار را به مناسبت مجاورت با گنبد نظام الملک و مسجد جامع، بازار نظامیه یا نظام الملکی نیز گفته‌اند و تا نیم قرن پیش رشته‌های طولانی و متعددی این بازار را به بازارهای دروازه طوقچی و بازار غاز و میدان وصل می‌کرده‌است. از انشعابات دیگر آن، بازار ریسمان و مدرسه کاسه گران است. مجموعه آثار تاریخی دیگری مانند مدرسه ملا عبدالله، مسجد...

ادامه مطلب