نهضت اسلامی
راهبردهای مبارزاتی دانشجویان علیه رژیم پهلوی

نقش دانشجویان در نهضت اسلامی

راهبردهای مبارزاتی دانشجویان علیه رژیم پهلوی

با شروع نهضت امام خمینی دانشجویان از اقشار فعالی بودند که در کنار مردم به مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداختند. آنها علاوه بر حضور در تظاهرات، با صدور بیانیه و اعلامیه تنور مبارزه را داغ نگه می‌داشتند. علاوه بر این با برپایی نمایشگاه‌ها، نشست‌ها، میتینگ‌ها مبارزات خود را ادامه می‌داند. دانشجویان با دعوت از روحانیون مبارز به جمع‌های دانشجویی، پیوند دانشگاه و حوزه را مستحکم کردند. همچنین...

ادامه مطلب