واگیردار
تاریخچه بیمارى‌هاى واگیردار در تاریخ ایران

تاریخچه بیمارى‌هاى واگیردار در تاریخ ایران

نگاهی به شیوع بیماری‌های واگیردار بروز بیماری‌های پیش‌بینی و پیشگیری نشده واگیردار در خاطره تاریخ اجتماعی ایران تداعی‌کننده شرایطی هستند که بر اساس گزارش های منابع و تحقیقات در اثر شیوع بیماری‌های واگیردار وبا، طاعون و سل به وجود می‌آمد. پیشینه بیماری‌های واگیردار مانند وبا، طاعون، سل و غیره به‌ عنوان یکی از عوامل مهم مرگ و میر به هزاره‌های پیش از اسلام باز می‌گردد، به...

ادامه مطلب