پادگان فرح آباد
عکس گویا

عکس گویا

این عکس در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هنگامی که انقلابیون به منظور تصرف مراکز قدرت شاه به پایگاه های نظامی تهران حمله می کردند، در تهران توسط مرحوم کاوه گلستان گرفته شده است. در این دوره مرسوم بود که از بقایای خون شهدا با نوشتن شعارها بر روی تکه های یک مقوای کارتن یا چیزهای دیگر ، با پنجه دست خونین امضاء می شد. این یکی از روش های دوران انقلاب برای افشاء جنایت های رژیم شاه محسوب می شد.

ادامه مطلب