سید عبدالمحمد تقوی
برگزاری مراسم رونمایی از مجموعه کتاب‌های شهید تقوی

برگزاری مراسم رونمایی از مجموعه کتاب‌های شهید تقوی

عدم پیشرفت بدلیل کمبود امکانات با وجود این الگوها قابل پذیرش نیست دکتر محسن اسماعیلینماینده مردم تهران درمجلس خبرگان رهبری در مراسم رونمایی از مجموعه کتاب‌های شهید تقوی، شناسایی و معرفی الگوهایی مانند این شهید را یک نیاز و ضرورت عنوان کرد و گفت: اگر این الگوها معرفی شوند، هیچ جوانی نمی‌تواند ادعا کند که امکاناتی برای پیشرفت ندارد. معرفی الگوهایی مانند شهید تقوی یک ضرورت و نیاز است  ...

ادامه مطلب