جایزه کتاب سال
تقدیم لوح تقدیر و سپاس به نویسنده کتاب تمامیت ارضی در ایران

از سوی دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تقدیم لوح تقدیر و سپاس به نویسنده کتاب تمامیت ارضی در ایران

لوح تقدیر جایزه کتاب سال پس از چهار ماه تحویل آقای محمد علی بهمنی قاجار شد. این لوح تقدیر بخاطر نوشتن کتاب تمامیت ارضی ایران در سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال در بخش تاریخ،توسط هیات داوران «شایسته تقدیر» شناخته شده بود. تقدیر ازکتاب «تمامیت ارضی ایران» از سوی صاحب نظران جایزه معتبر کتاب سال بخاطر پژوهش اسنادی نویسنده در سه جلد  کتاب به ایشان عطا شده است.  دکتر بهمنی...

ادامه مطلب

معرفی کتاب تمامیت ارضی ایران به عنوان کتاب شایسته تقدیر

معرفی کتاب تمامیت ارضی ایران به عنوان کتاب شایسته تقدیر

کتاب"تمامیت ارضی ایران دردوران پهلوی (بحرین)" تألیف آقای محمدعلی بهمنی قاجار، در سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال در بخش تاریخ،توسط هیات داوران «شایسته تقدیر» شناخته شد. این کتاب در سال 1397 توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در 367 صفحه منتشر شد.  تقدیر ازکتاب «تمامیت ارضی ایران» از سوی صاحب نظران جایزه معتبر کتاب سال ، نام آن را به مجموعه افتخارات موسسه پژوهش های سیاسی افزود....

ادامه مطلب