محمد بسته نگار
نگاه آیت الله طالقانی ابوذر زمان انقلاب اسلامی

نگاه آیت الله طالقانی ابوذر زمان انقلاب اسلامی

آیت الله طالقانی به همراه دامادش محمد بسته نگار در منزل شخصی واقع درمحله پیچ شمیران تهران سال 1358

ادامه مطلب